കുഞ്ഞേ നീ തേങ്ങിടല്ലേ # Christian Devotional Songs Malayalam 2018 # Vishudhavara Geethangal

34 Views
Published
Album : കുഞ്ഞേ നീ തേങ്ങിടല്ലേ # Kunje Nee Thengidalle
Singers : Abijith,Manoj Christy,Kester,Biju Narayanan
Lyrics : K.K.Johnson,Fr,Mathew Kareethara
Music : Joji Johns

Welcome to Music Shack Malayalam Christian Devotional Songs You Tube Channel
Music Shack Entertainment is the leading player in the Indian Music industry.office @ Pulleppady Road Ernakulam.

Get More Christian Songs - Subscribe ➜ https://https://www.youtube.com/user/ChristianSongsNew
Get More Christian Songs - Facebook ➜ https://www.facebook.com/Christiandevotionalsongsmusicshack

#christian #devotionalsongs #malayalamchristiandevotionalsongs #eastersongs #kesterthegreatsinger
Category
Malayalam_Christian_Songs