നല്ല ഇടയൻ | Pr.TINU GEORGE | SHORT MESSAGE

You can get gospel music from intonaija

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

Added by admin
208 Views
നമ്മുക്കൊരു നല്ല ഇടയൻ ഉണ്ട്... ജീവിതത്തിലെ വിഷയങ്ങളിൽ നാം വലയുമ്പോൾ നമ്മുക്ക് ആശ്വാസമായി എന്നും പരിപാലിക്കുന്ന ഒരു നല്ല ഇടയൻ ഉണ്ട്...
പാസ്റ്റർ റ്റിനു ജോർജ് നൽകുന്ന മനസിനെ തണുപ്പിക്കുന്ന ഈ ദൈവസന്ദേശം കേൾക്കൂ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കൂ..


#Watch_and_Share

Don't forget to subscribe: http://bit.ly/2DQTHuF
Have a prayer request? http://bit.ly/2rJmxs6
For unlimited access to all of our preachings, conferences and music, visit: http://bit.ly/2DQTHuF

Help us spread the gospel: http://bit.ly/2rJmxs6

Jesus is Alive Official Android App
http://bit.ly/2FloIUz

Join one of our events: http://bit.ly/2DQTHuF
Watch our services live: http://bit.ly/2FloIUz

For more information visit our webpage: http://bit.ly/2rJmxs6
Subscribe to our newsletter to receive updates: http://bit.ly/2rJmxs6

Follow PR.TINU GEORGE social media:
Facebook: http://bit.ly/2DGFfpQ
Facebook: http://bit.ly/2DGFpNY


“malayalam christian messages 2018” “devotional” “pentecostal”  “christianity” “inner healing message” “inner healing prayer” “malayalam worship song” “malayalam worship song” “malayalam worship songs 2018” “malayalam worship live” “malayalam worship christian songs” “malayalam worship songs with lyrics” “malayalam worship songs new” “malayalam worship 2018” “malayalam worship songs latest” “malayalam worship songട”
Category
Malayalam_Christian_Songs

Post your comment